خرید سکه (امتیازات طرف مقابل) در بازی های فضای مجازی مثل بازی گلش اف کلنز چه حکمی دارد؟
خرید سکه (امتیازات طرف مقابل) در بازی های فضای مجازی مثل بازی گلش اف کلنز چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خرید و فروش سکه های مزبور جایز است؛ مگر اینکه مفسده ای مانند خروج ارز از کشور را در پی داشته باشد.

کد سایت fa7403
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|اینترنت