اگر روی ناخن لمینیت (لایۀ نازکی از مواد برای استقامت ناخن) داشته باشیم، آیا می توان وضو و غسل کرد و حکم آن چیست صحیح است؟
اگر روی ناخن لمینیت (لایۀ نازکی از مواد برای استقامت ناخن) داشته باشیم، آیا می توان وضو و غسل کرد و حکم آن چیست صحیح است؟

باسمه تعالی

1. اگر این کار به جهت اهداف عقلائی مشروع مانند درمان و زیبایی انجام می شود، جایز است.

2. درصورتی برای غسل و وضو می توان این لایه را بدون مشقت شدید برطرف کرد، باید چنین کنید در غیر این صورت می توانید با وجود همان لایه وضو بگیرید و غسل کنید.

 

 

کد سایت fa7425
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال