با توجه به اینکه گفته می شود مراقب عزاداری‌های پیاپی باشید، آیا اشکالی ندارد روز شنبه آخر ماه ذی الحجه یعنی یک روز قبل از محرم هم مراسم عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ گرفته شود؟
ما روز عصر جمعه در حسینیه دعای سمات داریم و طبق روال برنامه سنواتی از روز اول محرم عصرها روضه خوانی داریم. با توجه به اینکه گفته می شود مراقب عزاداری‌های پیاپی باشید، آیا اشکالی ندارد روز شنبه آخر ماه ذی الحجه یعنی یک روز قبل از محرم هم مراسم عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ گرفته شود؟

باسمه تعالی

از آنجا که مورد سؤال اختصاص به سال جاری دارد، این مقدار از افزایش عزاداری «گسترش بی ضابطۀ عزاداری ها» تلقی نمی شود و اشکال ندارد.

کد سایت fa7488
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت