آیا گوشت عقیقه را می توان در جهت طعام زائران امام حسین و امام رضاـ علیهما السلام ـ یا در جهت طعام مجالس عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ مصرف کرد؟
آیا گوشت عقیقه را می توان در جهت طعام زائران امام حسین و امام رضاـ علیهما السلام ـ یا در جهت طعام مجالس عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ مصرف کرد؟ مثلاً خود گوسفند یا گوشت گوسفند ذبح شده و یا پول یک گوسفند را جهت ذبح و مصرف در هیأت به آن ها تحویل بدهد.

باسمه تعالی

1. مصرف گوشت عقیقه جهت اطعام زائرین و عزاداران ابا عبد الله الحسین ـ اشکال ندارد.

2. برای عقیقه لزوماً باید گوسفند یا گاو یا شتر و مانند آن ذبح شود و پرداخت پول برای عقیقه کفایت نمی کند. بنابراین باید هیأت مزبور را مأمور کند با آن پول یکی از موارد یاد شده را تهیه کند و به عنوان عقیقه ذبح کند.

کد سایت fa7515