اگر بفهمیم کسی برای ریا و چشم و هم چشمی مجلس روضۀ امام حسین ـ علیه السلام ـ گرفته است، شرکت در آن مجلس شرعاً درست است یا نباید به چنین مجلسی رفت؟
اگر بفهمیم کسی برای ریا و چشم و هم چشمی مجلس روضۀ امام حسین ـ علیه السلام ـ گرفته است، شرکت در آن مجلس شرعاً درست است یا نباید به چنین مجلسی رفت؟

باسمه تعالی

شرکت در این مجلس اشکال ندارد؛ البته توجه شود که به سادگی نمی توان افراد را در برگزاری مجالس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ متهم به ریا کرد و باید رفتارهای مشکوک برادر دینی را بر وجه صحیح آن تفسیر و توجیه کرد.

 

کد سایت fa7535
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت