آیا شما رسالۀ عملیه دارید؟
آیا شما رساله عملیه دارید؟

باسمه تعالی

آیت الله هادوی تهرانی ـ دامت برکاته ـ اقدام به انتشار رسالۀ عملیه نکرده اند و مقلدین معظم له می توانند از طریق بخش استفتائات سایت http://www.hadavi.info یا تلفن 37720021 - 025 یا سامانه پیامکی 30004954  یا سامانۀ تلگرامی 0910079003 پاسخ سؤالات شرعی خود را دریافت کنند.

 

کد سایت fa757
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تقلید