30 سال قبل فردی در سربازی دعوا کرده و مشتی با انگشتر به دماغ سرباز دیگر زده و نمی داند چقدر شکسته است. حالا طرف که مشت خورده را نمی شود پیدا کرد. الآن چه کند؟
30 سال قبل فردی در سربازی با سرباز دیگری دعوا کرده و برای دفاع از خود مشتی با انگشتر به دماغ وی زده و نمی داند چقدر شکسته است. حالا طرف که مشت خورده را نمی شود پیدا کرد. الآن چقدر باید دیه بدهد و به چه کسی بدهد و بابت اینکه او را آزرده چه کند؟

باسمه تعالی

در صورتی فرد مزبور مورد تهاجم و خطر قرار گرفته و در مقام دفاع از خود ضربه ای زده که آن چنین ضربه ای برای دفاع لازم بوده است، دیه بر عهده اش نمی آید اما در صورتی که خودش تهاجم کرده و فرد مقابل را مجروح کرده است:

1. باید از میان ضربه های مختلفی که ممکن است به بینی او وارد شده باشد، آن ضربه ای را در نظر بگیرد یقین دارد که دیگر بالاتر از آن ضربه را وارد نکرده است و دیۀ همان ضربه را بپردازد.

2. اگر به فرد ضربه دیده دسترسی ندارد، مبلغ دیه را از طرف او فرد صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب صدقه با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد.

3. در خصوص ناراحت کردن فرد ضربه دیده نیز باید توبه کند؛ یعنی ضمن رعایت بند 1 و 2 از خدا طلب بخشش کند و تصمیم بگیرد دیگر هرگز چنین عملی را تکرار نکند.

کد سایت fa7587
طبقه بندی موضوعی دیات|حق الناس