گاهی موقع نماز چادرم روی مهر می افتد، آیا نماز قبول است؟
گاهی موقع نماز چادرم روی مهر می افتد، آیا نماز قبول است؟

باسمه تعالی

در حین سجده باید مهر با پوست پیشانی تماس داشته باشد. در غیر این صورت سجده و نماز صحیح نیست.

 

کد سایت fa762
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز