آیا اسپری ها و دئودرانت ها هم مشمول قواعد عطر هستند؟
آیا اسپری ها و دئودرانت ها هم مشمول قواعد عطر هستند؟

باسمه تعالی

اگر مقصودتان از جهت دارا بودن الکل است، الکل نجس نیست و وجود آن در اسپری ها، دئودورانت ها، عطرها و ادکلن ها باعث نجس شدن آن ها نمی شود.

 

 

کد سایت fa766
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات