آیا تراشیدن دیوارۀ بیرونی مسجد برای بزرگ کردن معبر عمومی و تسهیل آمد و شد مردم جایزاست؟
آیا تراشیدن دیوارۀ بیرونی مسجد برای بزرگ کردن معبر عمومی و تسهیل آمد و شد مردم جایزاست؟

باسمه تعالی

نمای بیرونی و دیوارۀ بیرونی مسجد، احکام شرعی مسجد را ندارد؛ هرچند جزو املاک عنوان «مسجد» است و متولی مسجد، حسب مصلحت مسجد می تواند در آن تصرف کند. بنابراین اگر این کار (تراشیدن دیوارۀ بیرونی) به صلاح خود مسجد باشد، جایز است؛ مثلاً آسانی رفت و آمد نمازگزاران به مسجد یا جذب نمازگزاران بیشتر یا نزدیک کردن سایر افراد به مسجد و نماز، از جمله مصالح مسجد محسوب می شود.

کد سایت fa7680
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار