سگ کوچکی از در خانه ما رد شد و ما هم چند بار با ماشین و پیاده از همان در تردد کردیم و خیسی زیر کفش و لاستیک ماشین به حیاط و راهرو و حتی موکت راهرو سرایت کرد. آیا نجس شده است؟
چند روز پیش بعد از قطع شدن باران زمین خیس بود، سگ کوچکی از در خانه ما رد شد، جای پای سگ هم که نجس است و ما هم طبق روال همیشگی چند بار با ماشین و پیاده از همان در تردد کردیم. و خیسی زیر کفش و لاستیک ماشین به حیاط و راهرو و حتی موکت راهرو سرایت کرد. حالا حیاط و راهرو و یا موکت نجس شده و باید شسته بشود.

باسمه تعالی

1. اگر یقین متعارفی به این مسأله پیدا شود، نجاست ثابت می شود ولی تا وقتی یقین نداشته باشید که دقیقاً بر جای پای سگ قدم گذاشته اید یا دقیقاً ماشین از همان جا عبور کرده، هیچ نجاستی ثابت نمی شود و معمولاً هم چنین یقینی وجود ندارد و این یقین ها و اطمینان ها غیر متعارف و غیر عادی است و کف کفش و کف پا و جوراب و همۀ موارد مورد سؤال پاک خواهد بود.

2. از دقت و جستجو در این موارد به طور جد پرهیز کند که زمینۀ ایجاد یا تشدید وسواس را فراهم می آورد.

کد سایت fa7883
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس