دعاهایی که هنگام غسل و وضو و آب خوردن و مانند آن هست، آیا می شود در جایی مثل قنوت و سجده استفاده کرد؟
دعاهایی که هنگام غسل و وضو و آب خوردن و مانند آن هست، آیا می شود در جایی مثل قنوت و سجده استفاده کرد؟ مثلاً بخشی از دعای هنگام غسل هست که قلب مرا پاکیزه کن و این را در قنوت نماز بخواند یا در سجده.

باسمه تعالی

1. در قنوت نماز خواندن عبارتی که ذکر یا دعا باشد، لازم است و بدون آن، قنوت صحیح نخواهد.

2. گفتن ذکری که حاوی تسبیح خدا باشد، از واجبات سجده است؛ مثلاً همین مقدار که سجده یک بار بگوید: «سبحان الله» کافی است؛ البته خواندن قرآن در سجده مکروه* است.

3. خواندن اذکار یا دعاهای دیگر، بیش از مقدار واجب که بیان شد، اشکال ندارد.

 

* مقصود از کراهت در عبادات این است که انجام یا ترک آن کار ثواب عبادت را کم می کند.

کد سایت fa8065
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز