خروج عمدی از شهر قبل از اذان ظهر برای باطل شدن روزه، چه حکمی دارد؟
خروج عمدی از شهر قبل از اذان ظهر برای باطل شدن روزه، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر قبل از اذان ظهر به قصد پیمودن مسافت شرعی یعنی 700 کلیومتر (رفت و برگشت) از شهر خارج شود، روزه اش صحیح نیست.

2. این کار در ماه رمضان به نیت فرار از روزه، مکروه است.

3. این کار در روزۀ واجب معین* جایز نیست.

 

* روزۀ واجب معین مثل نذر روزۀ در یک روز خاص یا اجیر شدن برای روزۀ یک روز خاص و نیز در روزۀ قضای ماه رمضان که به دلیل نزدیک شدن ماه رمضان سال بعد وقت بجا آوردن آن تنگ است.

کد سایت fa8139
طبقه بندی موضوعی احکام روزه مسافر