اگر کسی جنب باشد؛ یعنی غسل نکرده است و دست به تسبیح و جلد قرآن بزند، آیا آن تسبیح یا جلد قرآن جنبی می شود؟
اگر کسی جنب باشد؛ یعنی غسل نکرده است و دست به تسبیح و جلد قرآن بزند، آیا آن تسبیح یا جلد قرآن جنبی می شود؟

باسمه تعالی

دست زدن به تسبیح و جلد قرآن باعث نجاست آن ها نمی شود.

کد سایت fa8144
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|اغسال