آیا اقدام به خرید سهام با اطلاعات نهانی، شرعاً جایز است؟
در بورس اقدام به خرید سهام شرکتی شده است که خریدار به دلیل اینکه اطلاعات نهانی در اختیار وی قرار گرفته و بر اساس این اطلاعات می دانسته که قیمت این سهم افزایش زیادی پیدا خواهد کرد، معامله کرده است در حالی که بر اساس قانون مجاز به استفاده از این اطلاعات به نفع شخصی خود و در نتیجه انجام این معامله نبوده است. لذا خریدار متخلف محسوب می شود و در صورتی که قانون متوجه بشود با وی به عنوان متخلف برخورد خواهد کرد. به دلیل ماهیت محرمانه بودن این اطلاعات طرف مقابل یعنی فروشنده سهام از این اطلاعات بی خبر بوده است و ممکن است در صورت اطلاع سهام خود را نمی فروخت. در این وضعیت حکم صحت معامله و در نتیجه سودی که از این معامله نصیب خریدار می شود چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر قانون جمهوری اسلامی ایران چنین معامله ای را صرفاً مجاز نداند و مثلاً تنها جریمه ای برای این کار در نظر بگیرد، انجام این معامله شرعاً نیز جایز نیست و اگر علاوه بر غیر مجاز دانستن معامله، آن را ابطال نیز کند، شرعاً هم باطل خواهد بود.

2. اگر قانون صرفاً معامله را مجاز نداند، در صورتی که فروشنده به لحاظ تفاوت فاحش قیمت معاملۀ انجام شده و قیمت واقعی، در نظر عرف مغبون محسوب شود، خیار غبن دارد؛ یعنی فروشنده به دلیل فریب خوردن، می تواند معاملۀ را فسخ کند؛ مگر این قانون چنین خیاری را اسقاط کرده باشد.

کد سایت fa8224
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بورس