زید بدون اجازۀ عمرو و خواهرش داخل باغ آن ها دیوار کشید و عمر دید و چیزی نگفت، آیا زید باید از عمرو و خواهرش حلالیت بطلبد؟
دو باغ هست که یکی مال زید و دیگری مال عمرو و خواهرش است. زید می خواست که میان این دو باغ دیوار بکشد و از عمرو خواست که اجازه بدهد نیم متر از داخل باغ عمرو دیوار بکشد ولی عمر اجازه نداد. زید عمل نکرد و دیوار را نیم یا تقریباً یک متر از داخل باغ عمر کشید. عمرو دید و چیزی نگفت. احتمال قوی می دهیم که در قلبش ناراضی بود. عمرو چند سال بعد باغ را فروخت و رفت. آیا الان زید باید بابت این کار از عمرو و خواهرش حلالیت بطلبد یا اینکه واجب نیست؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال رضایت قلبی عمرو برای بریء الذمه بودن شما کافی است اما صرف اعتراض نکردن و چیزی نگفتن، دلیل شرعی بر احراز رضایت قلبی وی نیست و حسب فرض، زید یقین به رضایت وی ندارد. بنابراین باید نسبت به تصرف انجام شده و خسارت های احتمالی حلالیت بطلبد و جبران خسارت کند.

کد سایت fa8225
طبقه بندی موضوعی حق الناس