زید از باغ عمرو دزدی کرده بود ولی پول آن ها را داد تا او را حلال کند. اکنون فهمیده خواهرش هم صاحب باغ است، آیا می تواند به عمرو بگوید از آن پول و اگر مصرف کرده ای از پول خودت، به خواهرت حقش را بده؟
زید قبلاً از باغی که برای عمرو و خواهرش بوده، چیزهایی دزدی کرده بود ولی بعد پول آن ها را برای عمرو فرستاده بود که این ها را بگیر و مرا حلال کن ولی نگفته بود که من دزدی کرده بودم. او هم قبول کرده بود. اکنون که زید فهمیده بود که عمرو تنها صاحب باغ نیست و خواهرش هم هست، آیا می تواند به عمرو بگوید که از آن پول یا اگر مصرف کرده ای از پول خودت، به خواهرت هم حقش را بده؟ البته اگر زید قبلاً این را می دانست که حق خواهر هم در باغ هست، این را به عمرو می گفت که فلان قدر مال تو، فلان قدر مال خواهرت.

باسمه تعالی

1. با توجه به پرداختی که زید انجام داده، در خصوص سهم عمرو از اموال دزدی چیزی بر عهده اش نیست.

2. در خصوص سهم خواهر عمرو، عمرو موظف بوده سهم خواهر را از محل پول دریافتی از زید بپردازد و اگر نپرداخته است، الآن باید بپردازد. اگر به هر دلیل عمرو به این وظیفه عمل نکرد، بر عهدۀ زید است که سهم خواهر عمرو را بپردازد و می تواند بابت مقدار اضافه ای که به عمرو داده به عمرو رجوع کند.

3. از سوی دیگر خواهر عمرو می تواند سهم خود از اموال دزدیده شده را از عمرو یا زید مطالبه کند و اگر از زید مطالبه کرد، زید بابت مقدار اضافه ای که به عمرو داده به عمرو رجوع کند.

کد سایت fa8250
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس