نمی دانم چرا وقتی به محافل مذهبی می روم حالم نامساعد می شود. تا تصمیم می گیرم رو به خدا بیاورم، انگار کسی نمی گذارد. نمی دانم چه کنم. انگار از درگاه خدا رانده شده ام.
نمی دانم چرا وقتی به محافل مذهبی می روم حالم نامساعد می شود. تا تصمیم می گیرم رو به خدا بیاورم، انگار کسی نمی گذارد. نمی دانم چه کنم. انگار از درگاه خدا رانده شده ام.

باسمه تعالی

بر ذکر "لا حول و لا قوة إلاّ بالله العلی العظیم" مدتی مداومت کنید. ان شاءالله این وسوسه شیطانی بر طرف می شود.

کد سایت fa830 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا