زمین های کوچه و خیابان که می دانیم بسیار هم کثیف و در موارد زیادی نجس هستند، اگر جایی از بدن یا یک شی با رطوبت به آن ها برخورد کند، حکمش چیست؟
زمین های کوچه و خیابان که مردم در آن دائما رفت و آمد دارند اگر جایی از بدن مثل پا یا دست یا غیره یا یک شی که روی زمین می افتد مثل کلید یا خودکار یا موبایل و غیره با رطوبت به آن ها برخورد کند حکمش چیست با توجه به اینکه می دانیم بسیار هم کثیف و در موارد زیادی نجس هستند؟ همچنین دستشویی های عمومی مثل مساجد یا بین راه ها که غالباً محلی برای شستن دست و صورت و وضو گرفتن هم دارند که کف زمین آن کاملاً خیس و بسیار آلوده است و افراد هم از توالت به آنجا می آیند و دست می شویند و وضو می گیرند. حال در چنین جایی اگر کف پا با زمین خیس برخورد کند یا آبی پس از برخورد به کف زمین به ما پاشیده شود یا جوراب یا شیی از ما به کف آنجا بیافتد و خیس هم بشود حکمش چیست؟

باسمه تعالی

1. از توضیحات سؤال بر می آید که گویا شما دچار وسواس هستید یا زمینه های ایجاد آن در شما بروز کرده است که لازم است برای درمان یا پیشگیری به سؤالات مربوط به وسواس سایت مراجعه فرمایید.

2. موارد یاد شده چه برای وسواسی و چه غیر وسواسی پاک هستند.

کد سایت fa8326
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس