در بعضی سایت ها مقداری پول می گذاریم و قیمت سهام را پیش بینی می‌ کنیم. اگر درست باشد، به ما سود تعلق می‌گیرد و گر نه، ضرر می کنیم. آیا چنین درآمدی حلال است؟
در بعضی سایت ها مقداری پول می گذاریم و پیش بینی می‌ کنیم که نمودار سهام در یک یا چند دقیقه آینده رشد خواهد کرد، اگر پیش بینی درست باشد، به ما سود تعلق می‌گیرد و گرنه، ضرر می کنیم، آیا چنین درآمدی حلال است؟ ضمناً پول معامله شامل دلار یا یورو و... می‌باشد.

باسمه تعالی

1. اگر کسی که این کار را می کند تخصصی در زمینه سهام دارد و در واقع سایت مزبور با با این کار می خواهد از تخصص وی بهره ببرد و سود برای بهره مندی از تخصص وی پرداخت می شود، این کار جایز  و درآمد آن حلال است؛ ولی اگر پیش بینی بدون تخصص و به صرف نوعی شانس صورت می گیرد و سایت مزبور هم برای این پیش بینی ها ارزش تخصصی قائل نیست، این کار جایز نیست و درآمدش نیز حلال نمی باشد.

2. در حکم مزبور فرقی نیست که مورد معامله دلار باشد یا یورو یا چیز دیگر.

کد سایت fa8335