آیا خرید و فروش سهام شرکت های دخانیات در بورس، اشکالی دارد؟
آیا خرید و فروش سهام شرکت های دخانیات در بورس، اشکالی دارد؟

باسمه تعالى

1. فروش دخانیات از جمله سیگار حرام است؛ مگر به معتادی که ترک سیگار برایش ضرر و حرج به همراه دارد. همچنین فروش سیگار به غیر مسلمان حرام نیست و بنا بر احتیاط واجب از فروش سیگار به آن دسته از مسلمانان که آن را حلال می دانند، پرهیز شود.

2. خرید و فروش سهام این شرکت‌ها جایز است و در صورتی که فعالیت این شرکت ها محدود به موارد غیر حرام از خرید و فروش سیگار باشد، دریافت سود سهام آن ها نیز جایز است.

کد سایت fa8432
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|بورس