آیا در تشهد نماز بعد از شهادتین عبارت «و أن علیاً نعم الولی» و در سلام نماز بعد از «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته» عبارت «السلام على الائمة الهادین المهدیین» اشکال ندارد؟
آیا در تشهد نماز بعد از شهادتین عبارت «و أن علیاً نعم الولی» و در سلام نماز بعد از «السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته» عبارت «السلام على الائمة الهادین المهدیین» اشکال ندارد؟

باسمه تعالی

عبارات مزبور هرچند مطالبی بحق هستند، جزء تشهد نیستند. بنابراین گفتن آن ها بدون نیت جزئیت، به خودی خود مانعی ندارد اما ممکن است منشأ بدعت در بین پیروان مکتب اهل البیت ـ علیهم السلام ـ یا برداشت های نادرست در نزد پیروان سایر مذاهب گردد. بنابراین احتیاط واجب آن است که از این امور در نماز اجتناب گردد و به ادعیه وارد شده در این مقام اکتفا شود.

کد سایت fa8447
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز