اگر در غسل جنابت حین شستن سمت راست ناخواسته به گوش سمت چپ هم آب بخورد، غسل باطل می شود؟
اگر در غسل جنابت حین شستن سمت راست ناخواسته به گوش سمت چپ هم آب بخورد، غسل باطل می شود؟

باسمه تعالی

در هنگام غسل ریخته شدن آب از قسمتی که در حال شتشوی آن هستیم، به سایر قسمت های بدن اشکال ندارد. بنابراین مورد سؤال هم اشکالی در غسل ایجاد نمی کند.

کد سایت fa8448
طبقه بندی موضوعی اغسال