خانمی بدون همسر هستم و استاد دانشگاه. خواستم اقدام به ازدواج موقت کنم ولی نگرانم که این کار خلاف شأن استادی بنده باشد و شأن و موقعیت شغلی ام به خطر افتد. لطفاً بفرمایید وظیفۀ شرعی بنده چیست؟
خانمی بدون همسر هستم و استاد دانشگاه و بسیار نیاز به همسر دارم به طوری که بسیاری مواقع بیم به گناه افتادن دارم و با شرایط سختی در مدیریت این مهم مواجه هستم. چند باری خواستم اقدام به ازدواج موقت کنم ولی نگرانم که این کار خلاف شأن استادی بنده باشد و شأن و موقعیت شغلی ام به خطر افتد. لطفاً بفرمایید وظیفۀ شرعی بنده چیست؟

باسمه تعالی

1. ازدواج یکی از مستحبات مؤکد است و برای کسی که احتمال عقلائی می دهد در صورت ازدواج نکردن به گناه می افتد و امکان ازدواج برای وی فراهم است، واجب است ازدواج کند.

2. شأن یک مسلمان به میزان پایبندی او به وظایف دینی آشکار می گردد. با این وصف، نه اینکه ازدواج برای یک مسلمان استاد دانشگاه خصوصاً اگر زن باشد به جهت دوری از گناه، خلاف شأن نیست، بلکه در فرهنگ اسلامی دوری از گناه، افتخاری مضاعف برای او است. البته تکرار ازدواج موقت خصوصاً با افراد مختلف به ویژه وقتی تبدیل به رویه شود، مناسب شأن نیست.

3. گویا با شرحی که در سؤال بیان کرده اید اقدام به ازدواج به ویژه ازدواج دائم، در اولین فرصت ممکن بر شما واجب باشد.

کد سایت fa8465
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه