شیطان از راه حریص بودن در کلیۀ امور روی من فشار زیادی می آورد. آیا راهکاری هست که بتوانم خودم را کنترل کنم؟
احساس می کنم شیطان از راه حریص بودن در کلیۀ امور از قبیل کار و درآمد، فعالیت اقتصادی، هوا و هوس و ... روی من فشار زیادی می آورد. آرامش فکری و روانی ندارم و در زندگی مشترکم هم تاثیر بدی گذاشته است. آیا راهکاری هست که بتوانم خودم را کنترل کنم؟

باسمه تعالی

این احساس کاملاً درست و در عین حال بسیار مفید است! همین توجه همراه با ذکر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قرائت معوذتین (سورۀ الناس و سورۀ الفلق) و تلاش برای اجتناب از کار های غیر ضروری راهکار اصلی این مسأله است.

کد سایت fa8481
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا