حکم شرعی کاشت ناخن برای وضو و غسل چیست؟ حکم ایجاد جبیرۀ عمدی چیست؟
حکم شرعی کاشت ناخن برای وضو و غسل چیست؟ حکم ایجاد جبیرۀ عمدی چیست؟


باسمه تعالی

1. کاشت ناخن با اغراض عقلائی مثل درمان یا زیبایی جایز است و غسل و وضو با آن صحیح است.

2. ایجاد مانع از رسیدن آب به پوست (جبیره) فقط در صورتی جایز است که به سبب یک غرض عقلائی مانند درمان باشد،

کد سایت fa8492
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال