فردی گوشی خرید و موبایل فروش تعهد کرد که گوشی را ریجستر کند ولی تأخیر انداخت و گوشی از دسترس خارج شد تعزیرات حکم کرد که فروشنده گوشی را پس بگیرد و 4 میلیون اضافه بابت ما به التفاوت قیمت روز به خریدار بدهد. آیا این مسأله شرعی است؟
فردی گوشی خرید به قیمت 8 میلیون تومان و موبایل فروش تعهد کردکه گوشی را ریجستر کند ولی تأخیر انداخت و گوشی از دسترس خارج شد. خریدار شکایت کرد و در همین ایام قیمت موبایل بالا رفت. تعزیرات حکم کرد که فروشنده گوشی را پس بگیرد و 4 میلیون بابت ما به التفاوت قیمت روز به خریدار بدهد. آیا این مسأله شرعی است؟

باسمه تعالی

مشتری قیمت روز کالای خریداری شده اش را گرفته است و اشکالی ندارد.

کد سایت fa8493
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت