آیا خشک شدن نجاسات نوعی استحاله محسوب می شود؟
چند سال به بیماری وسواس مبتلا بودم. الآن خیلی بهترشدم ولی نسبت به تطهیر نجاسات تنفر پیدا کردم اصلاً دوست نداری طوری که اسلام گفته به تطهیر نجاسات بپردازم. آیا خشک شدن نجاسات نوعی استحاله محسوب می شود؟ آیا می شود با مواد شوینده تمیز نکنیم زیرا امروزه علم تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده مثلاً خون اصلاً کثیف نیست و فقط ادرار و مدفوع کثیف است که گویا طبق نظر آیت الله هادوی با مواد ضدعفونی کننده پاک می شود؟

باسمه تعالی

1. صرف خشک شدن دلیل بر استحاله نیست و باید نجاست به گونه ای تغییر پیدا کند که دیگر نام آن نجاست بر آن صدق نکند؛ مثلاً خون که یک مادۀ سیال قرمز است به  ماده ای  تبدیل شود که هر کسی آن را ببیند و بداند قبلاً خون بوده است،  آن را الان خون نداند.

2. اگر چیز نجس را با مواد شوینده و ضد عفونی کننده به گونه ای تمیز کنند که اگر با آب هم تمیز می کردند، همان مقدار تمیز می شد، شرعاً پاک می شود و فرقی بین خون و ادرار و مدفوع نیست.

کد سایت fa8494
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وسواس