حکم خرید اجناس دست دوم اسراییلی از جمله گوشی های موبایل چیست؟
حکم خرید اجناس دست دوم اسراییلی از جمله گوشی های موبایل چیست؟

باسمه تعالی

اگر یقین یا احراز شرعی معتبر نسبت به انتفاع صهیونیسم از این معاملات و جود ندارد، انجام آنها بلامانع است.

 

کد سایت fa85
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت