آیا می توان بلافاصله پس از قرائت سوره و بدون هیچ وقفه ای و حتی بدون گفتن تکبیر، به رکوع رفت؟
آیا می توان بلافاصله پس از قرائت سوره و بدون هیچ وقفه ای و حتی بدون گفتن تکبیر، به رکوع رفت؟

باسمه تعالی

پس از پایان قرائت می توان به رکوع رفت و گفتن ذکر خاصی واجب نیست؛ هر چند گفتن بعضی از ذکرها از جمله « الله اکبر» در این حال مستحب است.

 

کد سایت fa857
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز