آیا اگر کسی موسیقی جایز بشنود و شهوتش تحریک شود اما موجب خروج منی نشود، جایز است؟
آیا اگر کسی موسیقی جایز بشنود و شهوتش تحریک شود اما موجب خروج منی نشود، جایز است؟

باسمه تعالی

جایز نیست.

کد سایت fa8645
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی