فردی نذر شرعی با تمام شرایطش انجام داده است. می داند به نذرش عمل کرده ولی شک دارد کاملاً به پایان رسانده یا نه، تکلیفش چیست؟
فردی نذر شرعی با تمام شرایطش انجام داده است. می داند به نذرش عمل کرده ولی شک دارد کاملاً به پایان رسانده یا نه، تکلیفش چیست؟ اگر گمان (بالاتر از 50%) به انجام کامل داشته باشد یا گمان به انجام ندادن کامل داشته باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. باید مقدار از نذر را که نمی داند انجام داده یا خیر، بجا آورد.

2. فرقی نیست که شک و ندانستنش در حد احتمال کم یا زیاد باشد. 

3. اگر احتمال انجام دادن کامل به حدی بالا باشد که اطمینان به آن داشته باشد، وظیفه ای ندارد. 

کد سایت fa8647
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد