اگر چیزی به مقدار زیاد چرب شده باشد و سپس نجس شود، آیا برای تطهیر شرعی باید چربی هم برطرف شود؟
اگر پوست بدن یا مو یا وسیله ای با کرم و پماد یا چربی طبیعی پوست به مقدار زیاد چرب شده باشد و سپس نجس شود، آیا برای تطهیر شرعی باید چربی هم برطرف شود یا فقط عین نجاست برطرف شود و ظاهر زیر آب گرفته شود؟ آیا فرقی دارد که با ادار نجس شود یا نجاست خشک؟ اگر نیاز به دست کشیدن برای رفع نجاست باشد و دست چرب شود، آیا دست نجس می‌شود؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال برطرف کردن عین نجاست و شستن با آب کافی است و نیاز به رفع چربی نیست.

2. فرقی بین انواع نجاسات در این مسأله نیست.

3. دستی که در حین شستشو چرب می شود و همزمان با چیز نجس چرب شسته می شود، پاک است و چرب شدنش اشکالی در پاک بودنش ایجاد نمی کند.

کد سایت fa8681
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات