من با آقایی موقت محرم شدم. البته ایشان از طرف من وکلیل شدند و صیغه را خواندند. اما مقدار مهریه و مدت را به من نگفته بودند. آیا عقد صحیح بوده؟
من با آقایی موقت محرم شدم. البته ایشان از طرف من وکلیل شدند و صیغه را خواندند. اما مقدار مهریه و مدت را به من نگفته بودند. آیا عقد صحیح بوده؟

اگر شما به ایشان وکالت تام داده بودید که شما را برای هر مدت و با هر مهریه ای برای خودش عقد کند، عقد شما صحیح است. و اگر چنین وکالتی نداده بودید، عقد در صورتی صحیح است که پس از اطلاع شما از مدت و مهریه به این عقد راضی شوید و آن را امضا کنید، یعنی اجازه دهید.

کد سایت fa947 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه