آیا ازدواج موقت با خانمی که شوهرش حدود پنج سال است که خارج از کشور به سر می برد، جایز است؟
آیا ازدواج موقت با خانمی که شوهرش حدود پنج سال است که خارج از کشور به سر می برد، جایز است؟

خیر، صرف نبودن همسر دلیل و مجوز ازدواج نمی شود مگر آن که آن خانم با مراجعه به دادگاه و حاکم شرع، از همسرش طلاق بگیرد و پس از انقضاء عده ی طلاق، این ازدواج صورت پذیرد.

کد سایت fa993 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه