خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

آغاز دروس خارج استاد هادوی تهراني

یکشنبه, 03 مرداد 1389 ساعت 14:29
منتشرشده در اخبار


درس خارج اصول «مجمل و مبین»
ساعت: ۹، مدرس: ۳۸

درس خارج فقه «الحدود، المقام الثانی فی کیفیة ایقاعه»
ساعت: ۱۰، مدرس: ۲۵