خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

هرکسی صبور بود به تناسب صبر و صلاحش داخل رحمت خاص الهی می شود

سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 12:41
منتشرشده در اخبار

شفقنا- آیت الله هادوی تهرانی با ذکر این نکته که ما رحمت خاص را تنها محدود به دنیا می کنیم، ابراز کرد: این تفکر نادرستی است؛ رحمت مهمی که انبیا در آن قرار داشتند، هدایت است، از رحمت مهمی که انبیا در آن بودند این بود که این ها اگر گرفتار سختی می شدند خدا را می دیدند

به گزارش شفقنا، استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در درس تفسیر سوره مومنون با اشاره به مراتب شرک اظهار داشت: آن چیزی که قرآن بر آن خیلی تاکید دارد بیش از خالقیت خدا، ربوبیت خدا است بنابراین خیلی موارد می گوید آنها که مشرک هستند خالقیت من را قبول دارند، اما ربوبیت من را قبول ندارند.

او ادامه داد: خداوند بعد از آیه ۹۲ فرمود:« این کلمه رب که ناظر بر ربوبیت الهی و در واقع توحید ربوبی است که در برابر شرک آنهاست، این جا مقابل آن شرک است».

هادوی تهرانی با بیان اینکه خداوند بالاتر است از آنچه که اینها شرک می ورزند؛ گفت: ما از خداییم و بازگشتمان به سمت خداست ولی به این معنا نیست که اول و آخرش خدا هست ولی وسطش خدا نیست بلکه همش خداست، از مبدا تا آخر، همه خداست.

او با تاکید بر بهره برداری از ماههای رجب و شعبان گفت: ایام رجب و شعبان و رمضان فرصت هایی است که ذره ای آن دریچه باز شود ولو بارقه ای شعاع تنهایی از آن عالم بتابد ارزش دارد به آن چه که ما تا کنون با این مباح علمی ظاهری خودمان بدست آوردیم ولی گاهی وقت ها آدم یک عمر می گذراند یک بار هم حتی بویی از آن عالم به مشامش نمی رسد.

استاد حوزه علمیه قم همچنین در تفسیر سوره انبیا با بیان اینکه هریک از انبیا مراتبی از صبر را داشتند، اظهار داشت: قاعده عام این است که هرکسی صبور بود به تناسب صبر و صلاحش داخل رحمت خاص الهی می شود.

او با بیان این مطلب که رحمت عام الهی شامل همه موجودات و بندگان است، گفت: همین امکانات عادی و مادی زندگی در اختیار همه هست و همه بهره می برند؛ چون ما دنیا را محدود به همین امور عادی و مادی می بینیم با خودمان این گفت و گو و دغدغه را داریم که چرا این کفار وضعشان در زندگی عادی و مادی از ما بهتر است؟

هادوی تهرانی با ذکر این نکته که ما رحمت خاص را تنها محدود به دنیا می کنیم، ابراز کرد: این تفکر نادرستی است؛ رحمت مهمی که انبیا در آن قرار داشتند، هدایت است، از رحمت مهمی که انبیا در آن بودند این بود که این ها اگر گرفتار سختی می شدند خدا را می دیدند مانند ایوب، اگر گرفتار گشایش و راحتی می شدند خدا را می دیدند مثل سلیمان، اگر سلامت داشتند خدا را می دیدند مثل سلیمان و داوود، اگر بیماری داشتند خدا را می دیدند مثل ایوب؛ این که انسانی به جایی برسد که آنچه در عالم دنیا برای او اتفاق می افتد همه را رحمت و نعمت خدا می بیند این بزرگترین رحمت الهی است چون انسان این چنینی اصلا احساس تنهایی نمی کند.

او بیان داشت: اینکه با این همه پول و مال و منال خودمان را تنها احساس می کنیم و واقعا هم تنهاییم بخاطر این است که هیچکدام اینها تنهایی انسان را از بین نمی برد، تنهایی ذاتی انسان فقط کنار یک موجود نامتناهی که همه عالم در کف قدرت اوست از بین می رود، انسانی که خودش را در متن نعمت الهی ، قدرت الهی و علم الهی می بیند احساس تنهایی نمی کند و خداوند این رحمت را به همه نمی دهد.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: هرکسی در این سلسله در مراتب صبر و صلاح بالاتر رفت در نتایج و مراتب رحمت بالاتر می رود و رحمت ها و نگاه جدید نسبت به زندگی، خود، بستری خواهد بود برای آنکه بتواند به مراتب بالاتری برسد، صبر و صلاح بیشتری از خودش نشان بدهد که در واقع انسان از هرمرتبه ای می تواند برای رفتن به مرتبه بالاتر استفاده بکند.

دفتر آیت الله هادوی تهرانی

-------------------

لینک مرتبط: شفقنا