خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

اخبار

چاپ کتب جديد خانه خرد

جديدترين آثار استاد هادوی تهرانی بزودی از چاپ خارج خواهد شد.جهت تهيه ی ليست آثار استاد هادوی تهرانی ميتوانيد از طريق ايميل درخواست خود را ارسال نموده و يا با انتشارات خانه خرد تماس حاصل نمائيد.از عناوين کتب جديد درحال چاپ ميتوان به کتب: تاملات در علم اصول فقه - قضاوت در اسلام - که تخصصی میباشد و از سری…