من بدون تحقیق برای جلوگیری از بارداری از iud استفاده کردم بعد متوجه شدم به خاطر لمس و نظر غیر محارم حرام است وظیفه ام چیست؟
من بدون تحقیق برای جلوگیری از بارداری از iud استفاده کردم بعد متوجه شدم به خاطر لمس و نظر غیر محارم حرام است وظیفه ام چیست؟

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی به این شرح است:

1. نظر و لمس غیر محارم در صورتی که غرضی عقلایی برای آن نباشد، یا به قصد شهوت انجام شود حرام است. اما اگر غرضی عقلایی وجود داشته باشد، مانند درمان، یا پیشگیری از بیماری یا جلوگیری از حاملگی، و بدون قصد شهوت صورت پذیرد، بلامانع است، هرچند احتیاط آن است که تا حد امکان از آن اجتناب شود و فقط در مواقع ضرورت صورت پذیرد.

2. در فرض مزبور نسبت به استفاده از IUD در ادامه هیچ مشکلی وجود ندارد، هرچند اگر در یادگیری مسأله تقصیری صورت گرفته باشد، از این جهت خالی از اشکال نیست و در هر حال استغفار کافی است.

لینک به اسلام کوئست

کد سایت fa159 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مسایل مستحدثه