آیا سود حساب های بانکی حرام است ؟ آیا فرقی بین مشروعیت سود حساب جاری با عابر بانک وجود دارد؟ آیا فرقی بین مشروعیت سود بانک دولتی و خصوصی هست؟
آیا سود حساب های بانکی حرام است ؟ آیا فرقی بین مشروعیت سود حساب جاری با عابر بانک وجود دارد؟ آیا فرقی بین مشروعیت سود بانک دولتی و خصوصی هست؟

باسمه تعالى
انواع عملیات بانکی اعم از سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده گذاری سرمایه گذاری، دریافت تسهیلات در صورت رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و رعایت حدود شرعی اشکال ندارد. بنابراین پرداخت تسهیلات به مشتریان و دریافت سود توسط بانک ها از ایشان در قالب قراردهای شرعی تجاری مانند مضاربه، نقد و نسیه، وکالت در تجارت جایز است و نیز سپرده گذاری و دریافت سود از بانک در قالب قرارداد های شرعی تجاری اشکال ندارد. در این مسأله فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نیست.

کد سایت fa2027
طبقه بندی موضوعی احکام بانک