آیا وجوهات شرعیه (خمس، زکات و کفاره) را می‌توان جهت کمک به سیل‌زدگان در ایران، افغانستان و عراق، استفاده کرد؟
آیا وجوهات شرعیه (خمس، زکات و کفاره) را می‌توان جهت کمک به سیل‌زدگان در ایران، افغانستان و عراق، استفاده کرد؟

باسمه تعالی

مؤمنین مجازند از امروز تا اول ماه رمضان سال آینده 1441 نصف خمس را صرف این کار کنند؛ البته باید مستقیم به سیل زدگان برسانند یا به طریقی عمل کنند که شرعاً محرز باشد به دست سیل زدگان می رسد مثل پرداخت به واسطه های مورد اعتماد یا برخی نهادهای رسمی مورد اعتماد مانند جمعیت هلال احمر یا مرکز خدمات حوزه های علمیه و ... .

کد سایت fa7059