آیا آب قلیل با برخورد با نجاست، بدون تغییر رنگ یا بو یا مزه، نجس می شود؟
آیا آب قلیل با برخورد با نجاست، بدون تغییر رنگ یا بو یا مزه، نجس می شود؟

باسمه تعالی

اگر عین نجس یا متنجس با آب قلیل برخورد کند و اوصاف ثلاثه اش (رنگ، بو و طعم) تغییر کند، آن آب نجس می شود و اگر اوصاف ثلاثه اش تغییر نکند، بنا بر احتیاط واجب نجس می شود.

کد سایت fa9205
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات