خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

بزرگترین دست آورد امام باقر(ع) ایجاد نهضت فراگیر علمی بود.

شنبه, 26 تیر 1400 ساعت 17:17
منتشرشده در اخبار

حضرت آیت الله هادوی تهرانی:

بزرگترین دست آورد امام باقر(ع) ایجاد نهضت فراگیر علمی بود.