خطا
  • XML Parsing Error at 9:19. Error 76: Mismatched tag

فاطمه زهرا (س) در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی الگو برای تمام انسان هاست.

چهارشنبه, 15 دی 1400 ساعت 09:28
منتشرشده در News

آیت الله هادوی تهرانی:

فاطمه زهرا (س) در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی الگو برای تمام انسان هاست.